Genel Kurallar

FERİBOT KURALLARI

  1. GENEL KURALLAR

 

1 – Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
3 – Yolcu, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
4 – Yolcu, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
5 – Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir. Araçlı yolcuların ise en az 90 dakika öncesinde limanda hazır olmaları gereklidir. Makri Check-in ofislerine gelmesi gerekmektedir. Makri, Check-in işlemlerini geminin kalkışına 20 dakika kala sona erdirir.
6 – Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
7 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Fethiye Mahkemelerinde çözümlenir.
8 – Kötü hava ve deniz şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
9 – Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
10 – Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
11 – Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
12 – Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzargahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzargahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.
13 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
14 – Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
15 – Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
16 – Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
17 – Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
18 – Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
19 – Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
20 – Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
21 – Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
22 – Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
23 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.
24 – Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.
25 – Yunanistan’da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.
26 – Türkiye’ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.
27 – Yolcu, pasaportunda KKTC damgası olmadığını ve olduğu halde seyahat etmeye teşebbüs ettiği takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder. Sayıtı aleyhine herhangi bir devlet otoritesince idari yaptırım uygulanırsa, satıcının uğradığı maddi ve manevi zararın yanı sıra yolcu en az 5.000 (beşbin) Euro cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
28 – Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde ya da diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan’a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi ya da benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
29 – Farklı sezonlara isabet eden gidiş dönüş tarihli biletler için gidiş tarihinin sezon fiyatı uygulanır. 
 

  1. TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

 

Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir:
     – Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
     – Satıcının özel yardımını gerektirmekteyse,
     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
     – Yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
     – Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,
     – Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,
 
 Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.
 

  1. BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER


1 – Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
2 – Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.
4 –Aksi kararlaştırılmış olmadıkça yolcu, taşıma mukavelesi gereğince gemiye kişinin el yordamıyla bir defada taşıyabileceği bagaj için taşıma ücretinden başka bir ücret vermeye mecbur değildir. Yolcu, seyahat süresince gemide yanında sadece bir valiz ya da el çantası bulundurabilir. Bunun dışındaki bagaj ilgili gemi personeli tarafından kayıt altına alınacak ve emniyetli bir yerde muhafaza edilecektir. Yolcu kayıtlı bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, para, mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kâğıtlar, pasaport ve diğer hüviyet belgeleri veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların Bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyan sorumlu tutulamaz. Bagaj kayıplarını Taşıyandan talep edemez. Uluslararası kurallar gereği; Bagaj olarak kabul edilmeyen maddeler için "Taşımanın Reddi" hakkını TILOS uhdesinde bulundurur. Taşıyan reddi ile alakalı olarak müşterinin tazmin hükümleri geçersizdir
5 – Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.
6 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.
 

  1. HAYVANLARIN TAŞINMASI

1 – Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.
2 – Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan’a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

 

  1. GEMİ İÇERİSİNDE DAVRANIŞ

Yolcu kaptanın gemideki nizama yönelik bütün talimatlarına uymaya mecburdur. Yolcu gemi içinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer Yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse; TILOS ve Gemi Personeli, Yolcuyu zapt etmek de dâhil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü her türlü tedbirleri alabilir. Her ne sebeple olursa olsun gemi kaptanı Uluslararası kurallar gereği; Yolcu, Araç ve Yükü "Taşımanın Reddi" hakkını uhdesinde bulundurur. Yolcu, Gemi Personelinin alacağı karar doğrultusunda gemiye kabul edilmeyebileceğini, TILOS veya Gemi Personelinin reddi ile alakalı olarak müşterinin tazmin hükümleri geçersiz olduğu peşinen kabul edilmiş sayılır.

 

 

 

 

KULLANIM ŞARTLARI

 

Makri Travel’ı ziyaret etmek veya bilet satın almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve web sitesi kullanımına ilişkin tüm  kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılırsınız.

Tanımlar:

"Makri Travel":

Renar Turızm Otomotıv Insaat Rent A Car Sanayı Ve Tıcaret Anonım Sırketı, www.makritravel.com, online bilet hizmeti ve her türlü benzeri elektronik ortamda kullanılan makritravel online satış hizmetlerini de kapsayan tüm içeriği ifade eder.

"Kullanıcı":

Makri Travel’ı ziyaret eden ve/veya bilet alan kişiyi ifade eder.

"Hizmet":

Kullanıcının Makri Travel üzerinden bilet satın alma işlemini ifade eder.

Makri Travel Kullanım Şartları

Makri Travel’ın sitesini ziyaret ettiğinizde, ziyaretinize ait genel nitelikte, kişisel olmayan bazı bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Bu bilgiler içinde, ziyaretinizin zamanı ve süresi, sitede izlenen sayfalar ve bizim sitemize gelmeden hemen önce ziyaret edilen sitenin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler sadece, site aktivitesini ölçmek ve sitemizi geliştirecek fikirler üretebilmek için kullanılır.

Kişisel Bilgiler

Makri Travel sitesi üzerinden bilet satın alırken bazı kişisel verileriniz kaydedilebilir.

İstediğiniz takdirde onay vererek bizimle paylaşacağınız bu bilgiler, bilet satın alma işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde yalnızca feribot firması ve seyahatiniz için gereken kurumlar ile paylaşılacak ve başka hiçbir kişi ya da şirketle paylaşılmayacaktır. Bunun yanında, Makri Travel ile paylaştığınız bilgiler sadece ilgi alanlarınıza yönelik haber ve etkinlikler sunmak, sizi sitemizdeki yeniliklerden ve etkinliklerden haberdar etmek için kullanılacaktır.

Kişisel bilgilerin korunması hakkında detaylı açıklamaya KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Hakları

Web Sitesinin sahibi olarak Web Sitesini ve Web Sitesinde bulunan Materyalleri düzenleme, kullanma ve devretmeye yönelik her türlü hakka sahibiz. Bilgi, hizmet, ürün ve diğer Materyallerde iyileştirme veya değişiklik yapma ya da Web Sitesini önceden bildirimde bulunmaksızın dilediğimiz zaman sonlandırma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, Sözleşmeyi de dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu değişiklik, tadil edilen Sözleşmenin Web Sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, Web Sitesine erişmeye veya Web Sitesini kullanmaya devam ederek tadil edilen Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

 

Fikri Mülkiyet Hakları 

Web Sitesinin mülkiyeti tarafımıza ait olup websitesi tarafımızca işletilmektedir.  Web Sitesinde bulunan materyaller ile söz konusu materyalde yer alan ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin olarak telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, bize aittir.

Web Sitesinden elde edilen hiçbir materyal, bilgi, yazılım, ürün veya hizmet, önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez veya alınamaz. Tüm ilgili telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerine sadık kalmanız şartıyla sadece söz konusu Materyalin bir kopyasını tek bir bilgisayara kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda indirmenize izin verilmektedir.

 

 

 

;